Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ευρωπαϊκές πύλες για τον Covid-19

Den svenska covid-19 dataportalen är den nationella noden av den europeiska COVID-19 dataportalen, en europeisk plattform som möjliggör för forskare att dela, få åtkomst till och analysera COVID-19-relaterade data. På den här sidan ges en översikt över övriga tillgängliga nationella noder. Observera att det ett antal andra nationella portaler är under utveckling, och kommer läggas till när de lanserats.

Italian COVID-19 Data Portal
Japanese COVID-19 Data Portal
Norwegian COVID-19 Data Portal
Polish COVID-19 Data Portal
Slovenian COVID-19 Data Portal
Spanish COVID-19 Data Portal
Swedish COVID-19 Data Portal
Turkish COVID-19 Data Portal