Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Άλλα δεδομένα

Genomik och transkriptomik hänvisar till studier av DNA och RNA, vanligtvis med hjälp av olika sekvenseringstekniker.